Thursday, February 26, 2009

sex eduaction

Henrick Apuyan

Dave Balatbat

Carl Corachea

Jeko Remonte

Big Panimula

A. Panukalang Pahayag

Ø Mas tumataas ang bilang ng mga kabataang babaeng Pilipino na may edad 14-19 ang maagang nabubuntis dahil sa kakulangan sa "sex education".

B. Introduksiyon / Paglalahad ng suliranin

>> Pagtukoy ng paksa

Ø Ang paksa ng grupo namin ay ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang babaeng Pilipino dahil salat sa "sex education".

>> Paglalahad ng Suliranin

Ø Walang kaalam-alam ang mga kabataan ngayon tungkol sa "sex".

Ø Nalalaman ba nila ang mga maaaring epekto nito sa buhay nila?

Ø Sapat ba ang paggabay na patnubay na ginagawa ng mga magulang sa kanilang anak?

>> Kaligiran ng paksa / Suliranin

Ø Ang kapaligiran na kinabibilangan nila ay nagiging isang "factor" para makipagtalik sila.

>> Personal O Panlipunang udyok sa pagpili ng paksa

Ø Napili ng grupo namin ang paksang ito dahil gusto ng grupo na makatulong na mapababa ang bilang ng mga kanataana babaeng Pilipino na maagang nabubuntis.

Ø Dahil nag-aalala ang grupo namin sa paglaki ng populasyon ng Pilipinas.

C. Rebyu / Pag-aaral

>> Anatomy & Physiology by Elaine N Marieb

Ø Ang nilalaman ng librong ito ay ang iba't-ibang parte ng katawan at kung saan ito nakalagay. Nakasaad din sa libro ang bawat impormarsyon tungkol sa bawat parte ng katawan at kung ang ginagawa nito sa ating katawan.

>> Reproductive Health and Population Development Act of 2008

Ø Isinasaad ng artikulong ito ang mga dapat ituro sa mga kabataang katulad natin sa "sex education". Nakalagay din dito na bawat kabataan ay dapat mayroong kahit konting kaalaman tungkol sa "sex".

D. Layunin

a. Pangkalahatan

Ø Layunin ng pananaliksik ng grupo namin na makapag-ambag sa nga pag-aaral ukol sa "sex education", populasyon at kabataan.

Ø Layunin ng pananaliksik ng grupo namin na mapatunayan na mas tumataas ang bilang ng mga kabataang nabubuntis nang maaga dahil sa kakulangan ng "sex education".

b. Tiyak

Ø Layunin ng pananaliksik ng grupo namin na makapagbigay ng kaalaman ukol sa mga paraan kung paano makakaiwas ang mga kabataan sa "pre-marital sex".

Ø Layunin ng Pananaliksik ng grupo namin na maipaliwanag ang ugnayan ng kakulangan sa "sex education" at bilang ang kabataang babae na maagang nabubuntis.

Ø Layunin ng pananaliksik ng grupo namin na makakalap at makapagbigay ng sapat na kaalaman kung ano ba talaga ang "sex education".

E. Halaga

> Ang lubos na makikinabang sa pananaliksik ng grupo namin ay ang mga estudyante at mga kabataan na hindi lubos at sapat ang kaalaman sa "sex education". Makikinabang din dito ang mga magulang dahil may mga malalaman silang mga paraan kung papaano nila gagabayan at papayuhan ng tama ang kanilang mga anak. Makikinabang din ang gobyerno dahil makakapagpatupad sila ng kaukulang batas para dito at higit sa lahat ay makikinabang ang lahat ng tao dito dahil maraming programa ang nakapaloob dito.

F. Konseptuwal O Teoretikal na balangkas

> Ang grupo namin ay gusting ipaliwanag ang "sex education" sa mas maayos at magandang paraan.

> Ang grupo namin ay gusto ding ipakita na malaki ang maitutulong ng pananaliksik ng grupo namin.

G. Metodolohiya

> Isasagawa ng grupo namin ang pananalisik sa pamamagitan ng isang survey at pagiinterview sa isang estudyanteng babae na nakaranas nang mabuntis ng maaga.

> Isasagawa din ng grupo namin ang pananaliksik sa pamamagitan ng pagbabasa ng nga libro na may kinalaman sa aming paksa.

H. Saklaw / Delimitasyon

> Ang pananaliksik ng grupo namin ay tatagal ng hanggang isang senestre ng pag-aaral.

> Ang mga materyales na kakailanganin ng grupo namin ay ang mga libro na may kinalaman sa aming paksa, at madaning papel.

> Hindi masyadong magastos ang pananaliksik an gaming grupo dahil mayroon ang grupo namin ng mga kibrong kakailanganin at gagamitin sa pananaliksik.

I. Daloy ng Pag-aaral

> Napag-aralan ng grupo namin ang bawat detalye na nakapaloob sa Big Panimula. Mayroong "thesis statement" ang pananaliksik ng grupo sa panukalang pahayag. Naisaad ng din ng grupo ang tunkol sa paksa, suliranin at kaligiran ng suliranin. Nilagay din ng grupo ang dahilan kung bakit ang paksang ito ang napili namin upang ipaliwanag. Inilagay din ng grupo ang mga librong ginamit sa pananaliksik. Isinaad din ng grupo ang pangkalahatan at tiyak na layunin ng pananaliksik. Inilagay din ng grupo ang kahalagahan ng pananaliksik, konseptuwal na balangkas, metodolohiya, at saklaw ng pananaliksik.

II. Big Katawan

A. Small Panimula

Ø Ang pananaliksik ng grupo ay nakatuon sa kakulangan ng kaalaman sa "sex education". Ang mga taong may pinakakinalaman sa pananaliksik ng grupo ay ang mga kabataang babaeng Pilipino na may edad 14-19. Sinimulan ng grupo namin ang pananaliksik nung umpisa ng semester at tatapusin naming ito sa pagtatapos ng nasabing senestre din. Gagawin namin ang pananaliksik sa Pilipinas lamang dahik dito lang naman ang gusto ng grupo na malaman. Isasagawa ng grupo ang pananaliksik sa paraan ng pagbibigay ng survey at paginterview sa isang dalagang babaeng Pilipino na nbuntis ng maaga., at gagawin din namin ang pananaliksik sa pagbabasa ng mga kaukulang libro na may kinalaman sa paksa ang grupo. Gusto ng grupo na ito ang isaliksik dahil gusto mg grupo na makatulong sa pagpapababa ng populasyon n gating bansa at makapag-ambag sa pag-aaral nito.

B. Small Katawan

> Ayon sa mga datos na nakuha ng aming grupo, pabor ang mga sumagot n gaming survey na isama ang "sex education" sa mga paksang ituturo sa mababa at mataas na paaralan. Ayon din sa mga datos na nakuha n gaming grupo na makakatulong ng malaki ang "sex education" upang pigilan ang paglaganap ng pre-marital sex na nagdudulot ng maagang pagkabuntis ng mga batang babaeng Pilipino.

III. Big Pangwakas

A. Small Pangwakas

> Ayon sa mga datos na nakuha n gaming grupo na makakatulong ng malaki ang "sex education" upang pigilan ang paglaganap ng pre-marital sex na nagdudulot ng maagang pagkabuntis ng mga batang babaeng Pilipino.

B. Kongklusyon

Ø Ayon sa mga masuring pananaliksik masasabi ng aming grupo na ang "sex education" ay makakatulong sa mga buhay ng mga Pilipino lalo na ang mga kabataan.

Ø Ito ay makakatulong upang mabawasan ang bilang ng mga batang babaeng Pilipino na maagang nabubuntis at nakikipag talik.

C. Rekomendasyon.

Ø Mairerekomenda ng aming grupo na isama ang "sex education" sa mga subject ng mababa at mataas na paaralan.

Ø Na ang mga magulang ang magsimulang magturo ng "sex education" sa kanilang mga anak.

Ø Inererekomenda din ng grupo namin na dapat ay magpatupad ang gobyerno ng mga kaukulang batas para sa mga menor de edad.

Ito ang Survey form ng grupo naming:

SURVEY FORM

1. Alam mo ba ang kahalagahan ng Sex Education?

­___- Oo ___- Hindi

2. Sangayon ka ba na ang Sex Education ay isama sa mga paksang ituturo sa mga estudyanteng nasa mababa at mataas na paaralan?

___- Oo ___- Hindi

3. Ang mga Propesyonal ba dapat ang mag turo ng Sex Education sa mga batang katulad mo?

___- Oo ___- Hindi

4. Sa iyong palagay, madami ka bang alam tungkol sa Sex Education?

___- Oo ___- Hindi

5. Sa Iyong pananaw mas makakatulong ba sa mga estudyante ang pagkakaroon ng Sex Education na Subject sa College?

___- Oo ___- Hindi

6. Mas madami ba ang mga menorde edad na pilipinong babae ang nabubuntis ng maaga?

___- Oo ___- Hindi

7. Sa Kasalukuyan, Sapat ba ang mga gabay na itinuturo ng mga magulang sakanilang anak upang hindi mabuntis ng maaga ang kanilang anak na babae?

___- Oo ___- Hindi

8. Alam mo ba ang magiging kinabukasan mo kung ikaw ay maagang magkakaroon ng anak?

___- Oo ___- Hindi

9. Nanonood ka ba ng mga Malalaswang palabas?

___- Oo ___- Hindi

10. Nakakaapekto ba ang lugar kung nasaan kayo upang kayo ng kasintahan mo ay mag talik?

___- Oo ___- Hindi

No comments:

Post a Comment