Friday, March 13, 2009

"Sex Education sa Pilipinas"Henrick Apuyan

Dave Balatbat

Carl Corachea

Jericho RemonteBig Panimula

A. Panukalang Pahayag

Mas tumataas ang bilang ng mga kabataang babaeng Pilipino na may edad 14-19 ang maagang nabubuntis dahil sa kakulangan sa "sex education".

B. Introduksiyon / Paglalahad ng suliranin

>> Pagtukoy ng paksa

Ang paksa ng mga mananaliksik ay ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang babaeng Pilipino dahil sa kawalan ng "sex education".

>> Paglalahad ng Suliranin

Kakaunti ang kaalaman ng mga kabataan ngayon tungkol sa "sex" at mga maaaring maging epekto nito.

Nalalaman ba nila ang mga maaaring epekto nito sa buhay nila?

Sapat ba ang paggabay na patnubay na ginagawa ng mga magulang sa kanilang anak?

Sapat ba ang pagpansin ng mgobyerno ukol sa problemang ito?

>> Kaligiran ng paksa / Suliranin

Ang suliranin ng paksa ay maaring masagot sa pamamagitan ng pagkalap ng impormasyon na makakalap sa ating paligid at ito rin ay maaring makaapekto dito .

>> Personal O Panlipunang udyok sa pagpili ng paksa

Napili ng mga mananaliksik ang paksang ito dahil gusto ng grupo na makatulong na mapababa ang bilang ng mga kabataang babaeng Pilipino na maagang nabubuntis.

Dahil nag-aalala ang grupo namin sa paglaki ng populasyon ng Pilipinas.

C. Rebyu / Pag-aaral

>> Anatomy & Physiology by Elaine N Marieb
Ang nilalaman ng librong ito ay ang iba't-ibang parte ng katawan at kung saan ito nakalagay. Nakasaad din sa libro ang bawat impormarsyon tungkol sa bawat parte ng katawan at kung ang ginagawa nito sa ating katawan.

>> Reproductive Health and Population Development Act of 2008
Isinasaad ng artikulong ito ang mga dapat ituro sa mga kabataang katulad natin sa "sex education". Nakalagay din dito na bawat kabataan ay dapat mayroong kahit konting kaalaman tungkol sa "sex".

D. Layunin

Pangkalahatan

Layunin ng nga mananaliksik na makapag-ambag sa nga pag-aaral ukol sa "sex education", populasyon at kabataan.

Layunin ng mag mananaliksik na mapatunayan na mas tumataas ang bilang ng mga kabataang nabubuntis nang maaga dahil sa kakulangan ng "sex education".

Tiyak

Layunin ng mga mananaliksik na makapagbigay ng kaalaman ukol sa mga paraan kung paano makakaiwas ang mga kabataan sa "pre-marital sex".

Layunin ng mga mananaliksik na maipaliwanag ang ugnayan ng kakulangan sa "sex education" at bilang ang kabataang babae na maagang nabubuntis.

Layunin ng mga mananaliksik na makakalap at makapagbigay ng sapat na kaalaman sa kung ano nga ba talaga ang "sex education".

E. Halaga

> Ang lubos na makikinabang sa pananaliksik na ito ay ang mga estudyante at mga
kabataan na hindi lubos at sapat ang kaalaman sa "sex education". Makikinabang din dito ang mga magulang dahil may mga malalaman silang mga paraan kung papaano nila gagabayan at papayuhan ng tama ang kanilang mga anak. Makikinabang din ang gobyerno dahil maaaring makakatulong ito upang ibsan ang problema ng Pilipinas ukol sa paglago ng populasyon. Higit sa lahat ay makakatulong ito sa mga kabataan upang iwasan ang maagang pakikipagtalik at pagkakaroon ng maagang pagkakabuntis at pamilya.

F. Konseptuwal O Teoretikal na balangkas

> Ang mga mananaliksik ay gustong ipaliwanag ang "sex education" sa mas maayos at malinaw na paraan.

> Ang mga mananaliksik ay gusto ring ipakita na malaki ang maitutulong ng kanilang gawa sa mga kabataang Pilipino.

G. Metodolohiya

>Isasagawa ng mga mananaliksik ang pagkalap ng mga datos sa pamamagitan ng paggamit ng “internet” at mga statistics tungkol sa aming paksa.

> Isasagawa din ng mga manananliksik ang pagkalap ng impormasyon sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga libro na may kinalaman sa aming paksa.

H. Saklaw / Delimitasyon

> Ang pananaliksik ay tatagal ng hanggang isang semestre ng pag-aaral.

> Ang mga materyales na kakailanganin ng mga mananaliksik ay ang mga libro na may kinalaman sa aming paksa at ang internet.

> Hindi magiging magastos ang pananaliksik na ito dahil ang mga impormasyong kailangan ay makikita sa internet at sa mga libro sa silid aklatan ng mga eskwelahan.

I. Daloy ng Pag-aaral

> Napag-aralan ng mga mananaliksik ang bawat detalye na nakapaloob sa Big Panimula. Mayroong "thesis statement" ang pananaliksik ng grupo sa panukalang pahayag. Naisaad ng mga mananaliksik ang tungkol sa paksa, suliranin at kaligiran ng suliranin. Nilagay ng mga mananaliksik ang dahilan kung bakit ang paksang ito ang napili nila upang ipaliwanag at patunayan. Inilagay din ng mga mananaliksik ang mga librong ginamit sa pananaliksik. Isinaad ng mga mananaliksik ang pangkalahatan at tiyak na layunin ng pananaliksik. Inilagay din ng mga mananaliksik ang kahalagahan ng pananaliksik, konseptuwal na balangkas, metodolohiya, at saklaw ng pananaliksik.

II. Big Katawan

Small Panimula

Ang pananaliksik ay nakatuon sa kakulangan ng kaalaman sa "sex education" ng mga kabataang pilipino. Ang mga taong may pinakakinalaman sa pananaliksik ay ang mga kabataang babaeng Pilipino na may edad 14-19. Sinimulan ng mga mananaliksik ang pagpapatunay sa paksa nung umpisa ng semester at tatapusin ito sa pagtatapos ng nasabing senestre din. Gagawin ng mga mananaliksik ang pananaliksik sa Pilipinas lamang dahil ang sex education sa Pilipinas ang kanilang gustong ipaliwanag at bigyang pagsusuri at dahil narin na gusto nilang makatulong sa kanilang bayan. Gagawin din ang pananaliksik sa pagbabasa ng mga kaukulang libro na may kinalaman sa paksa at pagkalap ng impormasyon gamit ang internet at mga pantulong na materyales tulad ng mga statistiko. Gusto ng mga mananaliksik na pagyabungin pa ang kaalaman ng bawat isang Pilipino lalo na ang mga batang kababaihan upang kanilang malaman ang kahalagahan ng sex education na maaaring makakatulong upang pababain ang populasyon ng Pilipinas.
Small Katawan

> Ayon sa mga datos na nakuha ng mga mananaliksik, pabor ang mga sumagot n gaming survey na isama ang "sex education" sa mga paksang ituturo sa mababa at mataas na paaralan. Ayon din sa mga datos na nakuha n gaming grupo na makakatulong ng malaki ang "sex education" upang pigilan ang paglaganap ng pre-marital sex na nagdudulot ng maagang pagkabuntis ng mga batang babaeng Pilipino.

III. Big Pangwakas

Small Pangwakas

> Ayon sa mga datos na nakuha ng mga mananaliksik, malaki ang maitutulong ng "sex education" upang pigilan ang paglaganap ng pre-marital sex na nagdudulot ng maagang pagkabuntis ng mga batang babaeng Pilipino.
Kongklusyon

Ayon sa mga masuring pananaliksik masasabi ng mga mananaliksik na ang "sex education" ay makakatulong sa mga buhay ng mga Pilipino lalo na sa mga kabataan.
Ito ay makakatulong upang mabawasan ang bilang ng mga batang babaeng Pilipino na maagang nabubuntis at nakikipagtalik. Ang mga datos na nakalap ay makakapagpatunay na ang kakulangan ng kaalaman sa sex at mga maaring epekto at kakalabasan nito ay magsasanhi ng maaaring paglaganap pa ng bilang ng mga batang babae na maagang nabubuntis.

Rekomendasyon.

Mairerekomenda ng mga mananaliksik na isama ang "sex education" sa mga paksa na ituturo sa mababa at mataas na paaralan.

Na ang mga magulang ang magsimulang magturo ng "sex education" sa kanilang mga anak.

Inererekomenda din ng mga mananaliksik na dapat ay magpatupad ang gobyerno ng mga kaukulang batas para sa mga menor de edad na naglalayong bigyang kaalaman ang mga kabataan ukol sa sex at sa mga maaaring maging epekto nito at kalabasan. Mga batas na pipigil at babawas sa bilang ng mga batang Pilipino na maagang nakikipagtalik.- Ang statistics sa itaas ay nagpapatunay na ang populasyon sa pilipinas ay palago ng palago at hindi mapigilan sa paglaki. Ayon sa mga datos na nakalap at sa1998 National Demographic and Health Survey (NDHS), 3.6 milyon sa kasalukuyang populasyon ng pilipinas ay binubuo ng mga kabataang babae na maagang nabubuntis. 92 porsyento sa mga ito ay hindi planado at 78 porsyento sa mga ito ay hindi man lamang gumamit ng mga contraceptives sa unang beses na sila ay nakipagtalik. Marami sa mga kabataang ito ay walang nalalaman sa maaring maidulot ng simpleng pakikipagtalik.

Pinagkuhanang datos: http://pinoyrh.blogspot.com/2008/06/teen-pregnancies-in-philippines.htmlSURVEY FORM

1. Alam mo ba ang kahalagahan ng Sex Education?

¬___- Oo ___- Hindi

2. Sangayon ka ba na ang Sex Education ay isama sa mga paksang ituturo sa mga estudyanteng nasa mababa at mataas na paaralan?

___- Oo ___- Hindi

3. Ang mga Propesyonal ba dapat ang mag turo ng Sex Education sa mga batang katulad mo?

___- Oo ___- Hindi

4. Sa iyong palagay, madami ka bang alam tungkol sa Sex Education?

___- Oo ___- Hindi

5. Sa Iyong pananaw mas makakatulong ba sa mga estudyante ang pagkakaroon ng Sex Education na Subject sa College?

___- Oo ___- Hindi

6. Sa Kasalukuyan, Sapat ba ang mga gabay na itinuturo ng mga magulang sakanilang anak upang hindi mabuntis ng maaga ang kanilang anak na babae?

___- Oo ___- Hindi

7. Alam mo ba ang magiging kinabukasan mo kung ikaw ay maagang magkakaroon ng anak?

___- Oo ___- Hindi

No comments:

Post a Comment